[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9589
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Kristína Dolezsa)
XC5.15
P97533, P97530, P97531
4718009589
Právoplatný
26.9.2018 12:40:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_ZCH_SZM_XC.docx Oznámenie o začatí konania 26.9.2018 Podpis Kristína Dolezsa
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_9589_XC.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 8.10.2018 Podpis Kristína Dolezsa
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8935 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.10.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky