[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9585
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Paul Hartmann AG (Ing. Libor Schneider)
B3.2
B98929
4718009585
Právoplatný
2.11.2018 13:29:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_B98929_6DRP_S_30.9.20... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 26.9.2018 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A1ZPE_B98929.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 26.9.2018 Podpis Ing. Libor Schneider
application/msword MER_ZP_B98929_6DRP_S_30.9.2... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.9.2018 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf PHAG_PoS_I_2019_en.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2018 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf SUKL kód produktu B98929.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.9.2018 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf PE_165271_MCElastic 6drops ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.9.2018 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Ftaláty - B 98929.1652710.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.9.2018 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf TDS Molicare Elastic D3.211... Iná príloha 26.9.2018 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf D32119_cz_MoliCare elastic.pdf Iná príloha 26.9.2018 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf VEC_odpoved na vyzvu_Hartma... Iná príloha 2.11.2018 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf potvrdenie výrobca - Paul H... Iná príloha 2.11.2018 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf platba.PDF Iná príloha 2.11.2018 Podpis Ing. Libor Schneider
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Paul Hartmann.docx 26.10.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9143 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.12.2018 9:22:35
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1ZPE_9585.doc
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 1.11.2018 14:58:01
Nezohľadňovaný
potvrzení Paul Hartmann AG
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 1.11.2018 14:57:42
Nezohľadňovaný
Vyjádření k výzvě
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 1.10.2018 9:37:05
platba