[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9581
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Fazzini srl (Ing. Adriana Mesároaová, PhD.)
K2.1
K97346
4718009581
Právoplatný
2.11.2018 16:41:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-K97... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 26.9.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
text/dali A1ZPE_K97346.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 26.9.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf MER_rozbor_ZP-K97346-barla ... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.9.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf DEAMBULAZIONE E RIABILITAZI... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
image/jpeg SUKL-97346.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.9.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
image/jpeg GR300.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.9.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf Ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.9.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf Odpoved na vyzvu.pdf Iná príloha 2.11.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
application/pdf pzt_1002_p.pdf Iná príloha 2.11.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
image/jpeg Rumunsko-cena.jpg Iná príloha 2.11.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
image/jpeg Rumunsko-cena-eng.jpg Iná príloha 2.11.2018 Podpis Ing. Adriana Mesároaová, PhD.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document fazzini.docx 26.10.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9142 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.12.2018 9:21:27
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1ZPE_9581.doc
Autor: Ing. Adriana Mesároaová, PhD. - Fazzini srl 
Zaslal: 5.11.2018 13:44:53
úradne určená cena v Chorvátsku z 21.6.2018 (riadok 654) 65,41 HRK / 7,4507 = 8,78 Eur
Autor: Ing. Adriana Mesároaová, PhD. - Fazzini srl 
Zaslal: 2.10.2018 13:16:10
Doklad o platbe
Príloha: application/pdf Platba K97346.pdf