[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9571
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
VSY BIOTECHNOLOGY B.V. (Štefan Mesároš)
XF2.10.4
P97761
4718009571
Právoplatný
19.11.2018 14:13:46

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Ac... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 26.9.2018 Podpis Štefan Mesároš
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 26.9.2018 Podpis Štefan Mesároš
application/pdf MER_rozbor_ZP-Sosovka Acriv... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.9.2018 Podpis Štefan Mesároš
application/pdf Declaration of Conformity_I... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2018 Podpis Štefan Mesároš
image/jpeg VSY-SUKL kody.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.9.2018 Podpis Štefan Mesároš
application/pdf Acriva BB T UDM 611.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.9.2018 Podpis Štefan Mesároš
application/pdf Prehlasenie ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.9.2018 Podpis Štefan Mesároš
application/pdf Vyhlásenie-VSY.pdf Iná príloha 28.9.2018 Podpis Štefan Mesároš
application/pdf Platba P97761.pdf Iná príloha 28.9.2018 Podpis Štefan Mesároš
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_19.1... Iná príloha 19.11.2018 Podpis Štefan Mesároš
image/jpeg BE-Price-Acriva Toric BB T ... Iná príloha 19.11.2018 Podpis Štefan Mesároš
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Výzva_šablóna_13.docx 19.11.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9076 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky