[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9542
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Aries, a.s. (MVDr. Lenka Lenčuchová, MPH.)
J4.1.2
J91953
4718009542
Právoplatný
30.9.2018 6:44:57

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
text/dali A1ZPE01_J91953.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 26.9.2018 Podpis MVDr. Lenka Lenčuchová, MPH.
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok_B01... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 26.9.2018 Podpis MVDr. Lenka Lenčuchová, MPH.
application/pdf ZP_SUKL kody B01 B02 B07 B0... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.9.2018 Podpis MVDr. Lenka Lenčuchová, MPH.
application/pdf B01_ES_J91953.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.9.2018 Podpis MVDr. Lenka Lenčuchová, MPH.
application/pdf Foto_B01_J91953.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.9.2018 Podpis MVDr. Lenka Lenčuchová, MPH.
application/pdf B01 - FTALATY_J91953.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.9.2018 Podpis MVDr. Lenka Lenčuchová, MPH.
application/pdf SK navod na pouziti bandaz ... Iná príloha 28.9.2018 Podpis MVDr. Lenka Lenčuchová, MPH.
application/excel Priloha c1_MEA_J91953.xls Iná príloha 28.9.2018 Podpis MVDr. Lenka Lenčuchová, MPH.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP_B01_J91953.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.9.2018 Podpis MVDr. Lenka Lenčuchová, MPH.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9109 S R_STOP application/pdf 9542.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky