[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9528
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Protetika, a.s. (Ing. Ivana Nosálová, PhD.)
J5.5.1
J97729
4718009528
Právoplatný
31.10.2018 20:13:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok_RA_... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 25.9.2018 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
text/dali A1ZPE_J97729.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 25.9.2018 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_RA_1.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.9.2018 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf ŠUKL kód RA1.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.9.2018 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyobrazenie Ortéza ramena R... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.9.2018 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf Návod s obrázkami a CE.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.9.2018 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch PA26... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.9.2018 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf Vyhlásenie o zhode RA1, RA2... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.9.2018 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Úhrada poplatkuRA1, RA2.docx Iná príloha 25.9.2018 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf PROTETIKA ISO 9001 14-12-20... Iná príloha 25.9.2018 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
application/pdf Ceny pomôcky v EU.pdf Iná príloha 31.10.2018 Podpis Ing. Ivana Nosálová, PhD.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Protetika.docx 26.10.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9137 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.12.2018 10:35:22
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1ZPE_9528.doc
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - Protetika, a.s. 
Zaslal: 31.10.2018 20:12:50
Nezohľadňovaný
Dobrý deň. Na základy výzvy, prikladám prílohu. S pozdravom Nosálová
Autor: Ing. Ivana Nosálová, PhD. - Protetika, a.s. 
Zaslal: 12.10.2018 8:40:42
Nezohľadňovaný
Pripájam potvrdenie o doplatku k úhrade. Nosálová