[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9523
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
I-Ming Sanitary Materials Co., Ltd. (Milan Hadbavny)
J5.3.2
J89810
4718009523
Právoplatný
3.9.2018 9:10:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE J89810.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 3.9.2018 Podpis Milan Hadbavny
text/dali A1ZPE_J89810.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 3.9.2018 Podpis Milan Hadbavny
application/pdf MER J89810.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 3.9.2018 Podpis Milan Hadbavny
application/pdf Declaration of conformity.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 3.9.2018 Podpis Milan Hadbavny
application/pdf SUKL KODY.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 3.9.2018 Podpis Milan Hadbavny
image/jpeg J89810.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 3.9.2018 Podpis Milan Hadbavny
application/pdf prehlasenie o nepritomnosti... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 3.9.2018 Podpis Milan Hadbavny
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document I-ming.docx 26.10.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9107 S R_STOP application/pdf 9523.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky