[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9511
A2ZNSZM - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Dipro Medical Devices S.r.l. (Libor Urban)
XI
4718009511
Právoplatný
20.7.2018 20:19:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNSZM_znizenie_Dipromed I... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 20.7.2018 Podpis Libor Urban
text/dali A2ZNSZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNSZM pre DaLi 20.7.2018 Podpis Libor Urban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9064 1 R_A2ZNSZM application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky