[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9507
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Peter Bartoš)
A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5
A79266, A79271, A79291, A94942, A79272, A95275, A95276
4718009507
Podaný
16.8.2019 11:19:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Konanie_A8.17.docx Oznámenie o začatí konania 3.7.2018 Podpis Peter Bartoš
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_MER_A8.17.docx Oznámenie o začatí konania 3.7.2018 Podpis Peter Bartoš
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznam_kon.docx Iná príloha 5.4.2019 Podpis Peter Bartoš
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 9507.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.7.2019 Podpis Peter Bartoš
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FER_9507.docx 29.3.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9433 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie K100_N148.pdf 15.8.2019 Detaily
R 9431 1 R_KON application/pdf 9507.pdf 15.7.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 27.6.2019 13:30:15
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword Cerdak_9507.doc
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 19.10.2018 9:56:36
Na základe Vašej výzvy číslo: S03496-2018-OHZT zo dňa 03.07.2018 Vám predkladáme medicínsko-ekonomický rozbor na zdravotnícku pomôcku Cerdak Basic 5x5cm, kód ŠUKL: A79266.
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.7.2018 10:55:04
Oprava OOM NAVRH KON A
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 9.7.2018 7:32:26
Príloha č.1 k pripomienke k návrhu ID 9507.
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 9.7.2018 7:31:04
Podanie pripomienky k návrhu ID 9507.