[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9490
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
TONUS ELAST Ltd. (Zuzana Hrčková)
J6.1.1
J98535
4718009490
Právoplatný
17.8.2018 14:10:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-TON... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
text/dali A1ZPE_J98535.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/msword MER_rozbor_TONUS 0411.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf DoC Tonus ELAST.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf CE certifk Tonus ELAST.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
image/jpeg TONUS 0411.jpg Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf sukl elast tonus.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
image/jpeg Fiksator 0411 0406-02 UNI_2... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
image/jpeg vyhlasenie ftalaty medixo.JPG Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Golier krčný TONUS 0411.docx Iná príloha 30.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf odpoved na vyzvu TONUS.pdf Iná príloha 17.8.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf vyjadrenie vyrobcu TONUS EL... Iná príloha 17.8.2018 Podpis Zuzana Hrčková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document V_TONUS.docx 9.8.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9129 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.12.2018 10:24:52
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1ZPE_9490.doc
Autor: Zuzana Hrčková - TONUS ELAST Ltd. 
Zaslal: 5.9.2018 18:28:53
Nezohľadňovaný
Dobrý deň,ospravedlňujem sa za omeškanie, ale zasielam cenu v inom členkom štáte.
Autor: Zuzana Hrčková - TONUS ELAST Ltd. 
Zaslal: 5.9.2018 18:28:22
Nezohľadňovaný
Dobrý deň,ospravedlňujem sa za omeškanie, ale zasielam cenu v inom členkom štáte.
Príloha: application/pdf tonus faktura.pdf
Autor: Zuzana Hrčková - TONUS ELAST Ltd. 
Zaslal: 2.7.2018 15:55:34
doklad platba
Príloha: application/pdf platba9490.pdf