[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9478
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Antar Sp.J. (Andrea Stránská, Ing.)
K6.3
K98554
4718009478
Právoplatný
17.8.2018 10:01:24

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled K98554_Kreslo toaletné AT51... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.6.2018 Podpis Andrea Stránská, Ing.
text/dali A1ZPE_K98554.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.6.2018 Podpis Andrea Stránská, Ing.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2018 Podpis Andrea Stránská, Ing.
image/jpeg DoC_kreslo.jpg Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Andrea Stránská, Ing.
image/png K98554_ŠUKL.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2018 Podpis Andrea Stránská, Ing.
image/png Zobrazenie_AT51019.png Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2018 Podpis Andrea Stránská, Ing.
image/jpeg Zobrazenie_AT51019.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2018 Podpis Andrea Stránská, Ing.
image/jpeg Zobrazenie_AT51019 (3).jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2018 Podpis Andrea Stránská, Ing.
application/pdf Kreslo toaletné AT51019_náv... Iná príloha 30.6.2018 Podpis Andrea Stránská, Ing.
image/jpeg Antar_potvrdenie o absencii... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2018 Podpis Andrea Stránská, Ing.
application/pdf 9478.pdf Iná príloha 17.8.2018 Podpis Andrea Stránská, Ing.
image/png AT51019_cena v ČR.png Iná príloha 17.8.2018 Podpis Andrea Stránská, Ing.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document V_Antar.docx 9.8.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9125 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.12.2018 10:21:39
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1ZPE_9478.doc
Autor: Andrea Stránská, Ing. - Antar Sp.J. 
Zaslal: 17.8.2018 9:59:47
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o úhrade SP
Príloha: application/pdf 9478.pdf
Autor: Andrea Stránská, Ing. - Antar Sp.J. 
Zaslal: 17.8.2018 9:58:51
Nezohľadňovaný
V prílohe pripájame údaj o cene v ČR (číselník VZP). ZP nie je ummiestnená na inom EU trhu.
Autor: Andrea Stránská, Ing. - Antar Sp.J. 
Zaslal: 7.7.2018 12:36:09
Potvrdenie o úhrade SP
Príloha: application/pdf 9478.pdf
Autor: Andrea Stránská, Ing. - Antar Sp.J. 
Zaslal: 7.7.2018 12:35:41
Dopracovaný MER
Autor: Andrea Stránská, Ing. - Antar Sp.J. 
Zaslal: 7.7.2018 12:35:18
Šifr. výstup k dopracovanej žiadosti
Príloha: text/dali A1ZPE_K98554.dfm
Autor: Andrea Stránská, Ing. - Antar Sp.J. 
Zaslal: 7.7.2018 12:34:54
Dopracovaná žiadosť