[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9459
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. (Vladimír Mičieta)
XC4.3.2
P93404
4718009459
Právoplatný
2.11.2018 18:33:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Copy of A1SZME_existujuci X... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Copy of A1SZME_existujuci X... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Dlaha kostna.prox.tibia... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Instruction_For_Use-_Bone_P... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Instruction_For_Use_-_Bone_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf CE Certificate new_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf RR-CE-GB03 Ver7 of DOC bone... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf RR-CE-LD03 Ver7 DOC of bone... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf SUKL kody Kanghui Trauma + ... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf KH Trauma Catalog 2018.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf ftaláty SK.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf Odpoved na vyzvu 9459.pdf Iná príloha 24.8.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf Úhrady DRG Grécko KEN.pdf Iná príloha 24.8.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 4718009459.pdf Iná príloha 24.8.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Copy of A1SZME_existujuci r... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 2.11.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf Dlahy KANGHUI - ceny Bulhar... Iná príloha 2.11.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf Dlahy KANGHUI - ceny Grecko... Iná príloha 2.11.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf Odpoved na vyzvu 9459 - dop... Iná príloha 2.11.2018 Podpis Vladimír Mičieta
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva_1.pdf 17.8.2018 Detaily
application/pdf Výzva_20.pdf 25.10.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9069 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Vladimír Mičieta - Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 
Zaslal: 6.7.2018 16:13:22
Opravený a doplnený medicínsko-ekonomický rozbor
Autor: Vladimír Mičieta - Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 
Zaslal: 6.7.2018 16:12:59
Opravený šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Vladimír Mičieta - Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 
Zaslal: 6.7.2018 16:12:38
Opravená a doplnená žiadosť o zaradenie
Autor: Vladimír Mičieta - Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. 
Zaslal: 6.7.2018 16:12:15
Potvrdenie o úhrade správneho poplatku na základe pratobného predpisu doručeného z portálu. Na základe predpokladanej spotreby prosíme o zaslanie opravného platobného predpisu pre úhradu správneho poplatku v zákonnej výške
Príloha: application/pdf 4718009459.pdf