[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9455
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd. (Vladimír Mičieta)
XC4.1.5
P93406
4718009455
Právoplatný
30.6.2018 12:30:42
6.7.2018 14:47:01
Dôvod späť vzatia Žiadosť zrušená z rozhodnutia výrobcu
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Copy of A1SZME_existujuci X... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Copy of A1SZME_existujuci X... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Dlaha kostna.Prox.Fem.X... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Instruction_For_Use-_Bone_P... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Instruction_For_Use_-_Bone_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf CE Certificate new_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf RR-CE-GB03 Ver7 of DOC bone... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf RR-CE-LD03 Ver7 DOC of bone... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf SUKL kody Kanghui Trauma + ... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf KH Trauma Catalog 2018.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf ftaláty SK.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2018 Podpis Vladimír Mičieta
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9033 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky