[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9404
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
C.R.E. CALZIFICI RIUNITI ELLI S.r.l. (Zuzana Hrčková)
G1.1
G98469
4718009404
Právoplatný
17.8.2018 13:53:27

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-AR ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 27.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
text/dali A1ZPE_G98469.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 27.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/msword MER_rozbor_AR3103.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf preklad Ministerodella.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
image/jpeg sukl MA.jpeg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
image/jpeg vyhlasenie ftalaty MA.jpeg Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document AR3103 Kompresné pančuchy z... Iná príloha 27.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
image/jpeg Declaration of conformity 2... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf ELLY ANTISTRESS AR3103.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf platba G98469.pdf Iná príloha 30.6.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf odpoved na vyzvu C.R.E.pdf Iná príloha 17.8.2018 Podpis Zuzana Hrčková
application/pdf vyjadrenie vyrobcu CRE.pdf Iná príloha 17.8.2018 Podpis Zuzana Hrčková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 9404.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 7.1.2019 Podpis Peter Bartoš
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document V_C.R.E..docx 9.8.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9096 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.12.2018 10:57:17
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1ZPE_9404.doc
Autor: Zuzana Hrčková - C.R.E. CALZIFICI RIUNITI ELLI S.r.l. 
Zaslal: 28.8.2018 12:18:50
Nezohľadňovaný
Dobrý deň ospravedlňujem sa za oneskorené zaslanie, zasielam doplnenie ceny v inom členskom štáte. dakujem