[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9400
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Respironics, Inc. (Milan Konôpka)
K9.10.1
K98784
4718009400
Právoplatný
28.9.2018 10:30:00

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-Dre... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 27.6.2018 Podpis Milan Konôpka
text/dali A1ZPE_K98784.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 27.6.2018 Podpis Milan Konôpka
application/pdf DreamStation BiPAP AVAPs an... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.6.2018 Podpis Milan Konôpka
application/pdf EC Cert G1 16 07 15581 051 ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.6.2018 Podpis Milan Konôpka
application/pdf DreamStation BiPAP ST and A... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.6.2018 Podpis Milan Konôpka
application/pdf Ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.6.2018 Podpis Milan Konôpka
application/pdf MER_rozbor_ZP-DreamStation ... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.6.2018 Podpis Milan Konôpka
application/pdf SUKL Kody.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2018 Podpis Milan Konôpka
application/pdf MER_rozbor_ZP-DreamStation ... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.9.2018 Podpis Milan Konôpka
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_28.0... Iná príloha 28.9.2018 Podpis Milan Konôpka
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 9400.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 7.1.2019 Podpis Peter Bartoš
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva9400.docx 28.9.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9094 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.12.2018 11:01:23
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií - OPRAVA
Príloha: application/msword A1ZPE_9400.doc
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.12.2018 9:17:57
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1ZPE_9400.doc
Autor: Milan Konôpka - Respironics, Inc. 
Zaslal: 31.8.2018 12:28:51
Doplnenie cien
Autor: Milan Konôpka - Respironics, Inc. 
Zaslal: 31.8.2018 12:28:35
Doplnenie cien
Príloha: image/jpeg List vyrobcu.jpeg
Autor: Milan Konôpka - Respironics, Inc. 
Zaslal: 31.8.2018 12:28:19
Doplnenie cien
Autor: Milan Konôpka - Respironics, Inc. 
Zaslal: 31.8.2018 12:27:52
Doplnenie cien
Príloha: text/dali A1ZPE_K98784.dfm
Autor: Milan Konôpka - Respironics, Inc. 
Zaslal: 31.8.2018 12:26:39
Doplnenie cien
Autor: Milan Konôpka - Respironics, Inc. 
Zaslal: 31.8.2018 12:26:21
Doplnenie cien
Autor: Milan Konôpka - Respironics, Inc. 
Zaslal: 4.7.2018 7:55:30
ŠUKL kód
Príloha: image/jpeg SUKL K98784.jpg
Autor: Milan Konôpka - Respironics, Inc. 
Zaslal: 4.7.2018 7:55:06
Správny poplatok
Príloha: application/pdf Platba K98784.pdf