[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9364
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Kristína Dolezsa)
XB8.1.1, XB8.1.2, XB8.1.3, XB8.1.4, XB8.1.5, XB8.1.6, XB8.1.8, XB8.2.1, XB8.2.2, XB8.2.3, XB8.2.4, XB8.2.5, XB8.2.6, XB8.2.7, XB8.2.8, XB8.2.9, XB8.2.10, XB8.2.11, XB8.2.12, XB8.2.13, XB8.2.14, XB8.2.15, XB8.3.1, XB8.3.2, XB8.3.3, XB8.3.4, XB8.3.5, XB8.3.6, XB8.3.7, XB8.3.8, XB8.3.10, XB8.3.11, XB8.3.12, XB8.3.13, XB8.3.14, XB8.3.15, XB8.3.16, XB8.3.17, XB8.3.18, XB8.3.19, XB8.3.20, XB8.3.21, XB8.4.1, XB8.4.2, XB8.4.3, XB8.4.4, XB8.4.5, XB8.4.6, XB8.4.7, XB8.4.8, XB8.4.9, XB8.4.10, XB8.4.11, XB8.4.12, XB8.4.13, XB8.4.14, XB8.4.15, XB8.4.16, XB8.4.17, XB8.4.18, XB8.4.19, XB9.1.1.3, XB9.1.1.4, XB9.1.3, XB9.1.4.1, XB9.1.4.2, XB9.1.4.3, XB9.1.5.1, XB9.1.5.2, XB9.1.5.3, XB9.1.5.4, XB9.1.5.5, XB9.1.5.6, XB9.1.5.7, XB9.1.5.8, XB9.1.5.9, XB9.1.5.10, XB9.1.5.11, XB9.1.5.12, XB9.1.5.13, XB9.1.5.14, XB9.2.1, XB9.2.2.1, XB9.2.3, XB9.2.4, XB9.2.5, XB9.2.6, XB9.2.7, XB9.2.8, XB9.2.10, XB9.2.11, XB9.7, XB11.1, XB11.2, XB11.3, XB11.4, XB11.5, XB11.6, XB11.7, XB11.8, XB11.9, XB13.1.1, XB13.1.2, XB13.1.3, XB13.1.4, XB13.1.5, XB13.1.6, XB13.2.1, XB13.2.2, XB13.2.3, XB13.2.4, XB13.2.5, XB13.2.6, XB14.45.1, XB14.45.2, XB14.45.3, XB14.45.4, XB14.45.5, XB14.45.6, XB14.45.7, XB14.45.8, XB14.45.9, XB14.45.10, XB14.45.11, XB14.46.1, XB14.47.1, XB14.47.2, XB14.49.5.1, XB14.49.6, XB14.49.13, XB14.49.14, XB14.49.17, XB14.49.18, XB14.49.22, XB14.49.25
P72464, P81071, P94409, P88743, P88746, P88744, P96567, P89112, P60936, P86374, P72765, P91686, P77096, P78123, P83399, P91570, P91573, P94481, P91072, P95798, P96764, P89220, P92731, P89601, P85370, P92183, P81133, P83466, P94800, P92297, P71698, P88745, P74804, P74805, P65724, P82262, P75139, P57863, P57864, P70435, P71261, P71262, P71760, P73408, P85156, P83806, P83804, P83805, P74806, P89466, P89931, P89930, P72294, P82263, P74803, P60962, P72712, P84108, P39058, P73109, P90246, P90247, P65916, P85533, P84107, P93335, P95191, P74988, P71761, P89221, P91978, P87020, P89371, P87577, P82511, P82512, P82513, P91557, P53354, P91098, P91099, P91100, P91102, P91103, P91104, P91105, P92830, P85500, P74991, P91254, P78708, P84109, P85498, P72636, P97517, P91051, P94447, P73110, P77647, P77016, P90257, P75655, P82514, P90811, P86964, P94480, P75657, P69441, P72010, P71484, P91929, P59661, P72716, P65704, P80072, P70930, P81450, P74816, P74819, P97659, P94787, P70929, P89334, P89335, P39818, P87989, P87990, P87992, P96078, P41422, P41424, P88893, P38892, P39046, P39816, P39817, P92022, P78213, P37014, P37015, P71131, P39815, P38891, P39061, P96074, P71128, P87984, P87986, P83216, P96075, P71120, P64754, P92517, P95779, P96076, P87983, P87996, P87997, P87998, P88000, P88001, P88002, P57659, P96077, P78212, P89902, P71130, P71121, P83411, P92323, P92358, P41384, P41385, P41389, P41390, P73950, P73951, P41388, P39059, P39060, P60967, P80856, P57660, P91504, P85483, P85484, P91575, P83053, P93702, P88601, P86068, P82169, P95950, P86200, P95952, P87400, P82170, P33613, P64747, P85485, P85513, P87993, P87994, P87995, P93201, P90042, P88722, P83048, P83049, P67940, P83051, P83052, P82171, P82172, P90989, P90990, P91433, P90737, P91200, P91524, P69958, P32822, P73723, P80375, P85657, P88405, P95123, P71770, P80543, P97579, P94594, P82589, P92552, P92752, P90044, P82249, P74147, P86550, P68911, P77994, P87948, P82353, P90072, P89139, P85120, P92746, P95770, P94649, P79365, P73348, P77202, P82026, P95154, P77717, P77718, P72888, P85450, P85451, P81355, P81357, P72935, P86094, P86095, P83956, P85550, P88038, P69115, P82305, P83398, P82866, P92740, P92165, P85258, P93372, P86027, P83961, P83073, P89392, P82089, P90832, P58118, P60864, P85129, P85057, P72292, P52660, P72291, P52661, P75006, P92032, P92033, P91317, P38879, P38881, P38886, P38888, P60969, P34349, P52762, P81052, P83900, P94350, P92696, P92737, P93178, P65727, P65728, P94741, P77222, P92329, P85001, P93638, P75033, P72362, P92550, P85235, P87700, P88404, P90073, P82568, P82569, P82570, P82571, P91866, P91867, P91901, P91250, P66110, P64958, P82602, P96119, P91063, P39822, P83729, P60506, P53358, P95255, P71912, P73481, P95256, P88049, P39047, P74376, P52759, P60861, P87455, P59601, P82719, P76680, P87375, P96371, P94433, P34916, P33616, P85296, P92734, P77569, P96121, P89403, P76173, P95250, P96341, P57319, P89344, P95092, P76193, P76194, P76299, P73503, P88600, P70313, P95257, P77643, P92141, P39025, P80356, P80357, P91002, P96370, P91197, P64938, P58187, P93311, P87784, P39821, P58205, P39823, P93310, P83203, P95259, P80376, P88063, P77697, P77698, P82497, P79942, P75651, P91161, P88354, P95971, P90074, P88065, P90258, P93760, P76866, P76865, P82524, P88370, P88371, P88372, P88373, P88374, P88579, P89406, P92768, P95029, P92293, P89153, P89154, P92749, P92573, P75785, P75784, P82546, P77699, P83196, P89302, P89303, P94667, P94668, P72821, P60966, P40934, P93332, P89140, P93529, P93533, P93534, P89147, P89288, P89289, P97821, P90674, P85895, P90675, P90713, P95653, P82450, P90715, P81239, P72895, P70092, P59281, P22467, P84355, P80562, P80564, P76681, P74194, P74193, P94339, P91875, P86469, P80159, P80165, P80162, P80163, P80161, P39035, P39036, P72769, P73369, P73370, P73371, P80168, P93962, P58193, P91498, P96284, P80480, P97339, P77186, P96300, P85163, P95239, P58188, P36801, P58168, P81311, P84471, P58185, P58170, P75659, P82527, P80481, P77750, P81643, P85604, P85612, P90716, P72892, P80160, P89293, P91537, P91538, P91539, P89904, P54217, P54218, P59568, P39147, P39146, P94902, P94808, P94815, P94905, P84854, P31833, P83727, P59944, P95994, P83726, P88056, P57276, J87371, P81908, J26555, J26564, J26559, P54220, P54221, P41010, P54371, P54368, P87924, P73449, P54369, J26552, J83091, P39686, P89069, P89278, P86155, P90603, P90439, P90440, P90441, P90442, P90443, P90444, P90445, P90446, P54131, P59571, P54573, P74496, P74498, P74500, P94397, P94396, P92011, P92008, P96287, P90991, P32553, P32554, P84987, P78918, P85142, P93961, P86148, P86147, P71057, P71058, P71059, P69126, P69127, P69122, P92209, P92195, P92558, P92454, P86057, P92194, P94907, P94889, P94906, A78741, A78743, P81909, J26560, J93901, P85505, P74398, P57437, P73550, P92009, P92006, P92021, P87956, P77244, P88046, P77251, P77245, P78916, P69125, P86151, P59573, P95995, P22134, P39688, P87921, P54375, P82820, P84778, P91982, P92789, P64927, P91162, P92014, P78867, P78869, P78874, P84776, P84050, P82813, P82814, P82815, P70068, P85191, P79779, P79781, P79784, P79783, P64928, P31837, P82811, P82823, P72296, P79780, P79782, P96237, P96238, P96239, P96240, P96241, P96242, P96243, P96244, P96212, P96213, P96214, P96215, P96216, P81381, P54373, P84485, P84486, P92013, P84777, P84406, P87547, P80859, P31838, P89500, P70069, P71278, P67941, P89565, P92015, P89066, P78011, P89410, P85353, P91523, P93015, P80724, P59207, P92016, P78175, P87164, P79118, P79119, P79120, P95151, P95153, P71257, P91167, P91169, P91171, P91172, P31841, P31844, P96067, P74962, P93407, P95397, P59917, P59915, P93406, P91173, P88437, P88160, P88161, P88162, P79986, P86166, P86165, P85588, P85590, P76404, P82296, P91013, P95357, P93304, P23654, P70660, P87260, P25666, P25665, B82130, P90672, P83938, P89426, P79370, P91300, P91420, P91419, P80777, P94287, P96453, P77191, P77384, P78844, P77192, P77193, P73831, P73822, P78943, P73830, P65907, P74199, P90851, P94755, P91057, P93750, P96450, P91058, P80776, P80775, P94289, P91418, P91421, P96455, P65906, P73823, P91055, P94297, P91053, P96451, P82574, P94296, P77194, P92341, P41172, P70672, P81495, P79829, P85410, P74516, P88238, A85468, A92569, A85469, A92860, P74518, A86756, A88650, A88123, A86758, A86757, P95121, A95122, A95227, P84791, P84792, P84788, A84090, P90679, P74529, P74526, P74514, P74515, P74522, P74531
4718009364
Právoplatný
19.6.2018 12:43:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_ZCH_SZM_XB.docx Oznámenie o začatí konania 19.6.2018 Podpis Kristína Dolezsa
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_9364_XB.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 3.7.2018 Podpis Kristína Dolezsa
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8865 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_KON_9364.pdf 15.7.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Lake Region Medical 
Zaslal: 26.6.2018 16:15:38
Ako účastník konania si dovoľujeme sprostredkovať podnet Univerzitnej nemocnice Martin , urologická klinika, na rozšírenie preskripčného obmedzenia na kód ŠÚKL P34747, Drôt vodiaci hydrofilný ZIPWire, urologický / rádiologický, rôzne typy, ktorý sa nachádza v podskupinách, ktoré sú predmetom konania ( XB8.2.2, XB8.2.5) a ku jeho rozšíreniu preskripčného obmedzenia na lekársku špecializáciu urológ-URO vyjadrujeme súhlasné stanovisko.