[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9352
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Mego Afek AC Ltd. (Andrej Džupina)
G8.2.2
G95396
4718009352
Právoplatný
16.8.2018 21:40:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_nalvek_noha_2018.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 4.6.2018 Podpis Andrej Džupina
text/dali A1ZPE_G95396.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 4.6.2018 Podpis Andrej Džupina
application/pdf MER_rozbor_ZP-Navlek noha_2... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 4.6.2018 Podpis Andrej Džupina
application/pdf CE_2018_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 4.6.2018 Podpis Andrej Džupina
application/pdf EC Declaration_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 4.6.2018 Podpis Andrej Džupina
application/pdf SUKL_PCD.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 4.6.2018 Podpis Andrej Džupina
application/pdf declaration Phthalates free... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 4.6.2018 Podpis Andrej Džupina
image/jpeg Navlek.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 4.6.2018 Podpis Andrej Džupina
application/pdf Platba_9352.pdf Iná príloha 4.6.2018 Podpis Andrej Džupina
application/pdf Platba_9352.pdf Iná príloha 16.8.2018 Podpis Andrej Džupina
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_nalvek_noha.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 16.8.2018 Podpis Andrej Džupina
text/dali A1ZPE_G95396.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 16.8.2018 Podpis Andrej Džupina
application/pdf MER_rozbor_ZP-Navlek noha_2... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 16.8.2018 Podpis Andrej Džupina
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document V_MEGO.docx 9.8.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9123 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.12.2018 10:16:21
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1ZPE_9352.doc
Autor: Andrej Džupina - Mego Afek AC Ltd. 
Zaslal: 16.8.2018 21:38:12
Nezohľadňovaný
Doplnenie - MER_
Autor: Andrej Džupina - Mego Afek AC Ltd. 
Zaslal: 16.8.2018 21:26:57
Nezohľadňovaný
Doplnenie - MER
Autor: Andrej Džupina - Mego Afek AC Ltd. 
Zaslal: 16.8.2018 21:26:26
Nezohľadňovaný
Doplnenie - šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A1ZPE_G95396.dfm
Autor: Andrej Džupina - Mego Afek AC Ltd. 
Zaslal: 16.8.2018 21:24:51
Nezohľadňovaný
Doplnenie - A1ZPE žiadosť
Autor: Andrej Džupina - Mego Afek AC Ltd. 
Zaslal: 16.8.2018 21:20:47
Nezohľadňovaný
Doplnenie - správna platba
Príloha: application/pdf Platba_9352.pdf