[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9341
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Otto Bock Mobolity Solutions GmbH (Karin Poljovka, Ing.)
L2.3
L93866
4718009341
Právoplatný
27.4.2018 11:07:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 27.4.2018 Podpis Karin Poljovka, Ing.
text/dali A1ZPE_L93866.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 27.4.2018 Podpis Karin Poljovka, Ing.
application/pdf Declaration of Conformity_V... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.4.2018 Podpis Karin Poljovka, Ing.
image/jpeg Ventus pridelenie kódu.jpg Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.4.2018 Podpis Karin Poljovka, Ing.
application/pdf Vyobrazenie pomocky_L93866_... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.4.2018 Podpis Karin Poljovka, Ing.
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.4.2018 Podpis Karin Poljovka, Ing.
application/pdf 1_Navod_na_pouzitie_Ventus_... Iná príloha 27.4.2018 Podpis Karin Poljovka, Ing.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_Ventus.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.4.2018 Podpis Karin Poljovka, Ing.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document V_OTTO BOCK.docx 9.8.2018 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document výzva_9341.docx 17.12.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9180 S R_STOP application/pdf 9341.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Martin Mihalovič - Otto Bock Mobolity Solutions GmbH 
Zaslal: 14.8.2018 9:45:16
Dobrý deň posielam odpoveď na výzvu na doplnenie žiadosti ID 9341, s pozdravom Mihalovič
Autor: Karin Poljovka, Ing. - Otto Bock Mobolity Solutions GmbH 
Zaslal: 3.5.2018 14:32:37
Dobry den, v prilohe prikladame potvrdenie o uhrade správneho poplatku za ziadost. S pozdravom Karin Poljovka