[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9286
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Absorbent AB (Ing. Peter Kisely, MBA)
A8.13.1.1
A97549
4718009286
Právoplatný
25.5.2018 8:09:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A97549 DES1010.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.3.2018 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/pdf F60013-10_PB40-b_170530.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.3.2018 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/pdf FTA_DES.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.3.2018 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/pdf DoC DryMax Extra Soft 2017-... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.3.2018 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/pdf MER_rozbor_DryMax Extra Sof... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2018 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
text/dali A1ZPE_A97549.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 31.3.2018 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok DME... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 31.3.2018 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR_15.0... Iná príloha 25.5.2018 Podpis Ing. Peter Kisely, MBA
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf 9286.pdf 17.5.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9120 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.12.2018 10:13:26
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword A1ZPE_9286.doc
Autor: Ing. Peter Kisely, MBA - Absorbent AB  
Zaslal: 25.5.2018 8:08:07
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o doplatku úhrady správneho poplatku
Autor: Ing. Peter Kisely, MBA - Absorbent AB  
Zaslal: 4.4.2018 8:24:10
Potvrdenie o úhrade správneho poplatku