[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9251
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Audifon GmbH & Co.KG (Rastislav Šramko)
N1.3.2
N97211
4718009251
Právoplatný
28.3.2018 15:23:34
27.9.2018 15:27:53
Dôvod späť vzatia Nedoplnený návrh po vyzvaní
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok N97... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 28.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
text/dali A1ZPE_N97211.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 28.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_N1.2.2_N97211.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/pdf Vyhlasenie o zhode_Audifon_... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/pdf ŠUKL N97211.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/pdf Zobrazenie ZP N97211.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/pdf Ftalaty vyhlasenie audifon.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/pdf Navod na pouzitie N97211.pdf Iná príloha 28.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/pdf Správny poplatok N97211.pdf Iná príloha 28.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf 9251.pdf 17.5.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9102 S R_STOP application/pdf 9251.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky