[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9246
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Audifon GmbH & Co.KG (Rastislav Šramko)
N1.2.2
N97208
4718009246
Právoplatný
28.3.2018 15:24:03
27.9.2018 15:27:18
Dôvod späť vzatia Nedoplnený návrh po vyzvaní
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok N97... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 27.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
text/dali A1ZPE_N97208.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 27.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_N1.2.2_N97208.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/pdf Vyhlasenie o zhode_Audifon ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/pdf SULK kod N97208.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/pdf Zobrazenie ZP N97208.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/pdf Ftalaty vyhlasenie audifon.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/pdf Navod na pouzitie N97208.pdf Iná príloha 27.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/pdf Navod na pouzitie_Kryt R N9... Iná príloha 27.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
application/pdf Správny poplatok N97208.pdf Iná príloha 28.3.2018 Podpis Rastislav Šramko
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf 9246.pdf 17.5.2018 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9101 S R_STOP application/pdf 9246.pdf 15.1.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky