[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9190
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (PharmDr. PhDr. Matej Petrovič)
XA1.1, XA1.2, XA1.4, XA1.9, XA2.2, XA4.1, XA4.1.1, XB1.2, XB1.3, XB2.2, XB2.3, XB2.3.1, XB2.4, XB2.5, XB2.5.1, XB2.6, XB2.7, XB2.8, XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB3.4, XB4.1, XB5.3, XB5.4, XB5.5, XB5.6.1, XB5.9, XB5.10, XB6.1, XB6.3, XB6.4, XB6.6, XB6.8, XB6.9, XB6.13, XB6.14, XB6.15, XB6.16.1, XB6.17.1, XB6.21.1, XB7.1, XB7.2, XB7.3, XB7.4, XB7.7, XB7.8, XB9.1.1.1, XB10.1, XB10.3, XB10.5, XB10.11, XB14.1.1, XB14.3, XB14.4, XB14.5, XB14.8, XB14.9, XB14.10, XB14.15.1, XB14.20, XB14.21, XB14.22, XB14.23, XB14.26, XB14.28.2, XB14.29, XB14.35, XB14.40, XB3.5, XB5.6.2, XB5.7, XB6.14.1, XB6.15.1, XB6.16.2, XB7.9.2, XB7.9.4, XB7.11.1.1, XB7.11.1.2, XB7.11.1.4, XB7.11.1.5, XB7.11.2.1, XB7.11.2.2, XB7.11.2.3, XB7.11.2.4, XB7.11.2.5, XB7.11.2.6, XB7.11.2.7, XB7.11.2.8, XB7.11.3, XB7.11.4, XB8.1.1, XB8.1.2, XB8.2.5, XB8.3.1, XB8.3.2, XB8.3.6, XB12.1, XB14.1.2, XB14.16.1, XB14.16.2, XB14.18.1, XB14.18.2, XB14.25, XB14.28.1, XB14.30, XB14.42, XB14.43, XB14.44, XB14.47.4, XB14.49.1, XB14.49.2, XB14.49.3, XB14.49.4, XB14.49.10, XB14.49.11, XB14.49.12, XB14.49.20, XB14.49.21, XC1.3, XC1.4, XC1.5, XC1.7, XC1.8, XC1.9, XC1.10, XC1.11, XC1.13, XC1.14, XC1.15, XC1.16, XC1.17, XC1.18, XC1.19, XC2.1, XC2.2, XC2.3, XC2.4, XC2.5, XC2.7, XC2.8, XC2.10, XC2.11, XC2.12, XC2.13, XC2.14, XC2.15, XC2.16, XC2.17, XC2.18, XC3.1, XC3.2, XC3.3, XC3.4, XC3.5, XC3.6, XC3.9, XC3.10, XC3.11, XC3.12, XC3.13, XC4.1.1, XC4.1.2, XC4.1.3, XC4.1.4, XC4.1.5, XC4.1.6, XC4.2.1, XC4.2.2, XC4.2.4, XC4.2.5, XC4.2.6, XC4.2.7, XC4.2.8, XC4.2.9, XC4.3.1, XC4.3.2, XC4.3.3, XC4.3.4, XC4.3.5, XC4.3.6, XC4.4.1, XC4.4.2, XC4.4.3, XC4.4.4, XC4.4.5, XC4.5.1, XC4.5.2, XC4.5.3, XC4.5.4, XC4.5.5, XC4.5.6, XC4.6.1, XC4.6.2, XC4.6.3, XC4.6.4, XC4.6.5, XC4.6.6, XC4.6.7, XC4.7.1, XC4.7.2, XC4.8.1, XC4.8.2, XC4.8.3, XC4.9.1, XC4.9.3, XC4.10.1, XC4.10.2, XC5.1, XC5.2, XC5.3, XC5.3.1, XC5.4, XC5.5, XC5.5.1, XC5.6, XC5.7, XC5.8, XC5.9, XC5.10, XC5.11, XC5.12, XC5.13, XC5.14, XC5.15, XC5.16, XC5.17, XC5.18, XD1.1, XD1.2, XD1.3, XD1.4, XD1.5, XD1.6, XD1.6.1, XD1.7, XD1.8, XD1.9, XD1.9.1, XD1.10, XD1.11, XD1.12.2, XD1.13, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XD2.4, XD5.1, XD5.2, XD5.3, XD5.4, XD5.5, XD6.1, XD7.1, XD7.2, XD8.1, XD8.2, XD9.1, XD10.1, XD10.4, XD11.1, XD11.2, XD11.3, XD11.4, XD12.1, XD13.2, XD14.2, XD3.1, XD10.2, XD13.1, XD14.3, XE1.3, XE1.4.1, XE1.4.2, XE1.5.2, XE1.7, XF2.9.1, XF2.10.1, XF2.10.3, XF2.10.4, XF2.11, XF2.13, XF4.1, XF2.9.2, XF2.9.4, XF2.14, XF3.1, XF5.2, XF7.2, XF7.3, XF8.1, XF8.2, XF8.3, XF8.4, XF8.5, XF8.6, XG1.1, XG1.2, XG1.5, XG2.2, XG2.3, XG3.1, XG3.2, XG3.5, XG3.6, XG3.7, XH1.2.1, XH1.2.2, XL1.1, XL1.2.1, XL1.2.2, XL1.3, XL1.4, XL1.5, XL1.6, XL2.1, XL2.2, XH1.5, XH2.1, XH2.2, XH2.5, XH2.6, XK1.2, XI1.2, XJ1.1, XJ1.1.1, XJ1.2, XJ1.3, XJ1.4
P72075, P81077, P95548, P91719, P95545, P93913, P84140, P84552, P89729, P95251, P73762, P73365, P71857, P91343, P88884, P82993, P81091, P81087, P83047, P92054, P86038, P94402, P85265, P81088, P81092, P39683, P88301, P81090, P81095, P84362, P87162, P92604, P85554, P53830, P94406, P41159, P92052, P81416, P74303, P92029, P92030, P91888, P95453, P86747, P86748, P92028, P86520, P84995, P86743, P81281, P81417, P86521, P84998, P92437, P92440, P82250, P92025, P92026, P89393, P86744, P95515, P81280, P86749, P86750, P95014, P87024, P90185, P94570, P82147, P86523, P22925, P72522, P89394, P41060, P94332, P92051, P84332, P94742, P67924, P70925, P81063, P67927, P75858, P95280, P79732, P70052, P54127, P86711, P87648, P87647, P90339, P69677, P87865, P87864, P53962, P87659, P32965, P70113, P70119, P70926, P70116, P71971, P83686, P65703, P88912, P88345, P72286, P89931, P89930, P81450, P38892, P39046, P78213, P37014, P37015, P71131, P78212, P85483, P85484, P88601, P82169, P33613, P85485, P85513, P83052, P83049, P82171, P71770, P80543, P82589, P86550, P68911, P90072, P73348, P77717, P77718, P83956, P82866, P86027, P83961, P87603, P75033, P87700, P90073, P85551, P85296, P82173, P80572, P81451, P89950, P81481, P82989, P82990, P90830, P91786, P83033, P92849, P92850, P40823, P80301, P92451, P70927, P70931, P86451, P70089, P70090, P80744, P70091, P80745, P70932, P70842, P86269, P86270, P86272, P86273, P86274, P94048, P70840, P70844, P52767, P58202, P88110, P95241, P94549, P72710, P74377, P72728, P80250, P41108, P91458, P72636, P94447, P74816, P91433, P90737, P91200, K88117, K83933, P32822, P73723, P90832, P90831, P74376, P52759, P60861, P87455, P75003, P87375, P52654, P94433, P87021, P83313, P91002, P93311, P58205, P94667, P94668, P77190, P60966, P93332, P90713, P95653, P82450, P90715, P70092, P22467, P22468, P80562, P80564, P76681, P75659, P82527, P58187, P95140, P71255, P71258, P82297, P83726, P31833, P88056, P57276, A78741, J26559, J26555, A78743, J87371, P81908, J26564, J26552, J83091, P54220, P54221, P59568, P41010, P20099, P32552, P32553, P32554, P39686, P89069, P89278, P86155, P90439, P90440, P90441, P90442, P90443, P90444, P90445, P90446, P89093, P74496, P74498, P74500, P22133, P94397, P94396, P92011, P92008, P84987, P78918, P85142, P93961, P69126, P69127, P69122, P54369, P92209, P92195, P92558, P54371, P86147, P86148, P92454, P86057, P71057, P92194, P89520, P89521, P89522, P89523, P89524, P89525, P89526, P89527, P89528, P89529, P89530, P89531, P89532, P20098, P20100, P77674, P77676, P94907, P94808, P94889, P94906, P81909, J26560, P85505, P74398, P73550, P87956, P77244, P88046, P77251, P77245, P78916, P86151, P71065, P71058, P71059, P69125, J83095, P77246, A78744, P90806, P90848, P94807, P86150, P88057, P92009, P92012, P82481, P82479, P84485, P84486, P87924, P92021, P93009, P94398, P81910, P92005, J83089, J93901, P81381, P54375, P22134, P94991, P89115, P87660, P87921, P20104, P77672, P77673, P91162, P92014, P78867, P78869, P78874, P84776, P84778, P59566, P82813, P82814, P82815, P72296, P82819, P54373, P92013, P84777, P87547, P79784, P79781, P87548, P89065, P79313, P72295, P89124, P31838, P89500, P70069, P59567, P67941, P89565, P92015, P78746, P78011, P71278, P92016, P78175, P93011, P87164, P79118, P79119, P79120, P95151, P95153, P59921, P59915, P59917, P71257, P41007, P41008, P41009, P91167, P91169, P91171, P91172, P31841, P31844, P74962, P93407, P86185, P86186, P95397, P86165, P93406, P91173, P41011, P88437, P88160, P88161, P88162, P79986, P90561, P86166, P85588, P85590, P91168, P79985, P93404, P90557, P88401, P90555, P90556, P81214, P81215, P81216, P81217, P92344, P90558, P88400, P85589, P31847, P93191, P54365, Z28587, Z28588, Z28589, Z28590, Z28591, Z28594, P69896, P69899, P90559, J92829, P93585, P71282, P90775, P54556, P74129, P74133, P93674, P93667, P74058, P83238, P74132, P74130, P87401, P74059, P93672, P41453, P28997, P93669, P89405, P82789, P74135, P86199, P41444, P41445, P83240, P82221, P58088, P82219, P90338, P77017, P85506, P69693, P82222, P93766, P87005, P94653, P94652, J93818, P94132, P94131, J91744, P90852, P93665, P74428, P83721, P74426, P92592, P94159, P89246, P89027, P73595, P73596, P73597, P81488, P85891, P71280, P87552, P32506, P90925, P89024, P89095, P88414, P32505, P89243, P86891, P89029, P94681, P94680, P73584, P73585, P73587, P73589, P77144, P73590, P92455, P84489, P85433, P93589, P91330, P90932, P89583, P81404, P86887, P87549, P88375, P85615, P84488, P75025, P75026, P75027, P70682, P81487, P89028, P90535, P94698, P74425, P70924, P91329, P93473, P93555, P93556, P81768, P69460, P69461, P69462, P69463, P80075, P80076, P89033, P84938, P84541, P73592, P75101, P75102, P75103, P80197, P89584, P86596, P89022, P92193, P93471, P89023, P90772, P88413, P90773, P84487, P92462, P82071, P75041, P68687, P89021, P89031, J95287, P91992, P91998, P84550, P89249, P90926, P84291, J95286, P93758, P84540, P87272, P88851, P92575, P89245, P89585, P32512, P76973, P91533, P82330, P75046, P75116, P75105, P91068, P76975, P81405, P68771, P60914, P75042, P59941, P94161, P95392, P91029, P84276, P88114, P87761, P87749, P80156, P93146, P94657, P77021, P90809, P94780, P77020, P85499, P94655, P84135, P76982, P91532, P81376, P84083, P81770, P81771, P88658, P90931, P82070, P84271, P91030, P95402, P81444, P91028, P88043, P95485, P90539, P83134, P76034, P60926, P81489, P90933, P81004, P72093, Z35140, P72095, P71285, Z35135, P78016, O92318, P91434, P90881, O58277, O92153, O92151, O69143, O92152, O75424, O68618, P90464, O82125, O82126, O82127, O72279, O86002, P76003, O52535, P60549, P60546, P80264, P82391, P91283, P58613, P71654, P71655, P73444, P73468, P91284, P79802, P79803, P67934, P71657, O90006, P73443, P91282, P79804, P60548, N73839, N77132, N94600, N84255, P79315, N84935, K88659, P36263, K90287, K37966, K90286, K37960, K37957, K71048, K37967, K71049, K71050, K91783, K90426, K57845, K85592, K68988, P84717, P85012, P78848, P79828, P82296, P80561, P78934, P91013, P74516, P88238, A85468, A92569, A85469, A92860, P74518, A88237, P74532, A93026, P74513, P95566, P95568, A86756, A88650, A88123, A86758, A86757, P95121, A95122, A95227, P84791, P84792, P84788, A84090, P90679, P74529, P74526, P74514, P74515, P74522, P74531, A85470, A92861, P88239, P74520, P74527, A86755, A86759, P74525, A88138, P93436, P88021, A92570, P74534, P89337, A93025, P90634, P74512, A85404, A92571, A85445, P94519, A86761, P95557, P74523, P94520, A86762, A85472, A92856, A85473, P93431, P89044, P85292, P76404, P83938, P91420, P91419, P94287, P73831, P91054, P91418, P91421, P91055, P78153, P81578, P81525, P41173, P86517, P72378, P92140, P95474, P79830, P85124, P82780, P85123, P82779, P90760, P80902, P80903, B84475, B81227, P81403, P93676, B81228
4718009190
V KK
17.5.2018 13:47:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_VYR_SZM.docx Oznámenie o začatí konania 18.1.2018 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_9190.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 6.4.2018 Podpis Kristína Dolezsa
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8641 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie K96_N135_N136_N... 15.5.2018 Detaily
R 8461 1 R_KON application/pdf ROZHODNUTIE_KON_9190.pdf 15.4.2018 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Haluzová - Synthes GmbH 
Zaslal: 9.8.2018 13:10:15
Nezohľadňovaný
Dobrý den, podávám výzvu k oprave chyby a zrejmej nesprávnosti v posledne publikovaných rozhodnutiach č. S15319-OKC-2018-9190, zverejnených na portále dňa 16.7. a 31.7. 2018. Ďakujem. Haluzová, Johnson&Johnson,s.r.o., splnomocnený zástupca
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 31.7.2018 8:18:11
Oprava zrejmej nesprávnosti k rozhodnutiu č.S15319-OKC-2018-9190 zo dňa 11.4.2018.
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 16.7.2018 13:48:17
Oprava zrejmej nesprávnosti k rozhodnutiu č.S15319-OKC-2018-9190 zo dňa 11.4.2018.
Autor: Ing. Martin Kurimský - Waldemar LINK GmbH & Co. KG 
Zaslal: 19.6.2018 17:20:33
Nezohľadňovaný
Dobrý deń, podávame námietku voči rozhodnutiu číslo: K96_N135_N136_N137_N138_N139_N141_N142_N143_N144 a rozhodnutiu č. S15319-OKC-2018-9190. Prikladáme list spolu s dokladmi o faktúrach. Za kladné vybavenie vopred ďakujeme.
Autor: Marianna Čečková - Alcon Laboratories, Inc. 
Zaslal: 13.6.2018 10:10:58
Nezohľadňovaný
Dobrý deń, podávame námietku voči rozhodnutiu číslo: K96_N135_N136_N137_N138_N139_N141_N142_N143_N144 a rozhodnutiu č. S15319-OKC-2018-9190. Prikladáme list spolu s dokladmi o faktúrach. Za kladné vybavenie vopred ďakujeme.
Autor: Miroslava Chládková - Medicontur Medical Engineering Ltd. 
Zaslal: 24.5.2018 14:03:04
Dobrý den, vznášíme tímto námitku proti Z023763-2018-OF/K969_N135_N136_N137_N138_N139_N141_N142_N143_N144. Děkujeme za kladné vyřízení. Přikládám 3 dokumenty. 3.dokument ing. CHládková, Medicontur
Príloha: application/pdf File0005.pdf
Autor: Miroslava Chládková - Medicontur Medical Engineering Ltd. 
Zaslal: 24.5.2018 14:02:00
Dobrý den, vznášíme tímto námitku proti Z023763-2018-OF/K969_N135_N136_N137_N138_N139_N141_N142_N143_N144. Děkujeme za kladné vyřízení. Přikládám 3 dokumenty. 2.dokument ing. CHládková, Medicontur
Príloha: application/pdf File0004.pdf
Autor: Miroslava Chládková - Medicontur Medical Engineering Ltd. 
Zaslal: 24.5.2018 14:00:46
Dobrý den, vznášíme tímto námitku proti Z023763-2018-OF/K969_N135_N136_N137_N138_N139_N141_N142_N143_N144. Děkujeme za kladné vyřízení. Přikládám 3 dokumenty. 1.dokument ing. CHládková, Medicontur
Príloha: application/pdf File0003.pdf
Autor: Viera Tučná - ulrich GmbH & Co. KG 
Zaslal: 23.5.2018 12:10:36
Námietka k rozhodnutiu ID R8641
Autor: Hana Kedrová - Promedon S.A. 
Zaslal: 6.2.2018 15:16:02
Nezohľadňovaný
Dobrý den, zasíláme připomínku k oznámení o začatí konania z podnětu MZSR - ID 9190. Nebyli jsme patřičním způsobem informováni o konání a byli jsme uvedeni do omylu pracovníky MZ CR. Nyní po ověření jsme zjistili, že by mohla být vyřazena ZP Opsys, která je stále odebárína, pro příklad uvádíme jednu z faktur.
Autor: Ing. Silvia Augustinová - St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management 
Zaslal: 25.1.2018 22:37:28
2.príloha
Autor: Ing. Silvia Augustinová - St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management 
Zaslal: 25.1.2018 22:37:04
Omylom som uviedla, že prikladám 1. a2. pripomienku- má to byť 1.a 2. príloha k pripomienke
Príloha: application/pdf SJM_AGA.pdf
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Irvine Biomedical, Inc., a St. Jude Medical Company 
Zaslal: 25.1.2018 22:32:38
Prikladám 2.prílohu za výrobcu SJM-IBI
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Irvine Biomedical, Inc., a St. Jude Medical Company 
Zaslal: 25.1.2018 22:32:06
Prikladám 1.prílohu za výrobcu SJM-IBI
Príloha: application/pdf SJM_AGA.pdf
Autor: Ing. Silvia Augustinová - Irvine Biomedical, Inc., a St. Jude Medical Company 
Zaslal: 25.1.2018 22:31:25
Dobrý deň prajem, prikladám pripomienku za výrobcu SJM-IBI
Autor: Ing. Silvia Augustinová - MAQUET Cardiopulmonary GmbH. 
Zaslal: 25.1.2018 22:27:53
Prikladám 2.prílohu za výrobcu Maquet Cardiopulmonary - omylom som predtým uviedla 2. pripomienku
Autor: Ing. Silvia Augustinová - MAQUET Cardiopulmonary GmbH. 
Zaslal: 25.1.2018 22:26:46
Prikladám 1.prílohu za výrobcu Maquet Cardiopulmonary
Autor: Ing. Silvia Augustinová - St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management 
Zaslal: 25.1.2018 22:20:46
Prikladám 2.pripomienku za výrobcu SJM Cardiac Rhythm Management
Autor: Ing. Silvia Augustinová - St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management 
Zaslal: 25.1.2018 22:20:03
Prikladám 1.pripomienku za výrobcu SJM Cardiac Rhythm Management
Príloha: application/pdf SJM_AGA.pdf
Autor: Ing. Silvia Augustinová - St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management 
Zaslal: 25.1.2018 22:19:08
Dobrý deň prajem prikladám pripomienku za výrobcu SJM Cardiac Rhythm Management.
Autor: Ing. Silvia Augustinová - RF Medical Co., Ltd. 
Zaslal: 25.1.2018 22:16:15
Prikladám prílohu za výrobcu RF Medical
Príloha: application/pdf RF_MEDICAL.pdf
Autor: Ing. Silvia Augustinová - RF Medical Co., Ltd. 
Zaslal: 25.1.2018 22:14:10
Prikladám pripomienku za výrobcu RF Medical
Autor: Ing. Silvia Augustinová - MAQUET Cardiopulmonary GmbH. 
Zaslal: 25.1.2018 22:13:07
Prikladám 2.pripomienku za výrobcu Maquet Cardiopulmonary
Autor: Ing. Silvia Augustinová - MAQUET Cardiopulmonary GmbH. 
Zaslal: 25.1.2018 22:12:18
Prikladám 1. pripomienku za výrobcu Maquet Cadiopulmonary
Autor: Ing. Silvia Augustinová - MAQUET Cardiopulmonary GmbH. 
Zaslal: 25.1.2018 22:11:34
Dobrý deň prajem,prikladám pripomienku za výrobcu Maquet Cardiopulmonary