[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9048
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Boston Scientific Corporation (Ing. Bibiána Šikulajová)
XH3.1
P0006A
4717009048
Právoplatný
31.12.2021 11:31:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf BSI FQA CE 616288 1.29.2021... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC 91017176_SpyScope DS an... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC SpyScope DS+DS ll_prekl... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL vystup.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Boston Marlborough label3_J... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Prtd Label, PouchSpc, SpySc... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Prtd Label, PouchSpc, SpySc... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DFU, MB, SPYSCOPE DS II_507... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Ftalaty Boston Marlborough_... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok_BSC MA_P... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 31.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 31.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.12.2021 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_9048.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.4.2022 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 10767 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKa... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 24.5.2022 13:06:38
Nezohľadňovaný
pripajame
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP.docx
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 24.5.2022 13:04:35
Nezohľadňovaný
Pripajame
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP.docx
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 1.4.2022 15:14:44
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 24.3.2022 21:55:53
Nezohľadňovaný
správne opravená Žiadosť, nový šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 24.3.2022 21:55:10
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, predkladáme správne opravenú Žiadosť ZP SpyScope
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 24.3.2022 21:46:32
Nezohľadňovaný
nový šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 24.3.2022 21:45:16
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, predkladáme opravenú Žiadosť ZP SpyScope
Autor: Mgr. Radoslav Cibík - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 14.3.2022 10:29:18
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 9048. Termín: 24.3.2022 Čas: 15:00 hod. Miesto: online zasadnutie
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 18.2.2022 13:49:58
Nezohľadňovaný
SpyGlass s. zmluvná cena ČR, VZP ČR
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 27.1.2022 21:04:34
Nezohľadňovaný
nový šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 27.1.2022 12:12:28
Nezohľadňovaný
sprievodný list k ref. cenám
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 27.1.2022 12:11:02
Nezohľadňovaný
opravená Žiadosť SpyScope
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 27.1.2022 12:10:25
Nezohľadňovaný
opravené MER
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Boston Scientific Corporation 
Zaslal: 3.1.2022 19:01:34
správny poplatok