[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9002
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (PharmDr. PhDr. Matej Petrovič)
XG1.1, XG1.2, XG1.2.1, XG1.3, XG2.1, XG2.2, XG2.3
N84935, N71816, P78899, N86184, N71772, N94600, N77132, N89845, N72060, P85813, N84255
4717009002
Pred schválením
11.12.2017 14:10:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_ZCH_SZM_XG.docx Oznámenie o začatí konania 11.12.2017 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_9002.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 9.1.2018 Podpis Kristína Dolezsa
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky