[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

9000
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (PharmDr. PhDr. Matej Petrovič)
XG1.1, XG1.2, XG1.2.1, XG1.3, XG2.1, XG2.2, XG2.3
N84935, N71816, P78899, N86184, N71772, N94600, N77132, N89845, N72060, P85813, N84255
4717009000
Právoplatný
11.12.2017 13:41:24

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_ZCH_SZM_XG.docx Oznámenie o začatí konania 11.12.2017 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_9000_XG.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 6.4.2018 Podpis Kristína Dolezsa
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8462 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_KON_9000.pdf 15.4.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky