[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

8994
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
James Leckey Design Ltd. (Karin Poljovka, Ing.)
L7.4
L81797, L90340
4717008994
Právoplatný
30.11.2017 14:32:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_vyradenie.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 30.11.2017 Podpis Karin Poljovka, Ing.
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 30.11.2017 Podpis Karin Poljovka, Ing.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8477 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.4.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky