[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

8987
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (PharmDr. PhDr. Matej Petrovič)
A1.1.1, A1.1.2, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A2.1, A2.2, A3, A4.1.1, A4.1.2, A4.2.1, A4.2.2, A5.1, A5.2, A5.3, A6.1, A6.2, A6.3, A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, A7.5, A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.1, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.1.3, A8.2.1, A8.2.2, A8.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.1, A8.7.2, A8.7.3, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A8.10.1, A8.10.2, A8.11.1, A8.11.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.5, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.15.1, A8.15.2, A8.16.1, A8.16.2, A8.16.3, A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.18.1.1, A8.18.1.2, A8.18.2, A8.19, A9, A11.1, A11.2, A12, A13.1, A13.2, A14, A15, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6.1, B6.2, B7, B8, B9, B10.1.1, B10.1.2, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B11, D1.1, D1.2, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10.1.1, D10.2.1, D10.2.2, D10.2.3, D10.2.4, D10.2.5, D10.2.6, D10.2.7, D11.1, D11.2, D11.3, D12, F1.1.1, F1.1.2, F1.1.3, F1.2.1, F1.2.2, F1.2.3, F1.3, F2.1.1, F2.1.2, F2.1.3, F2.2.1, F2.2.2, F2.3.1, F2.3.2, F2.4.1, F2.4.2, F3.1, F3.2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2, F4.3, F4.4, F4.5, F4.6, F4.7, F5, F6.1, F6.2, F7.1, F7.2.1, F7.2.2, F7.2.3, F7.2.4, F7.2.5, F7.2.6, F8, F9, F10, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, G1.1, G1.2.1, G1.2.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1.1, G3.1.2, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2, G5.1, G5.2, G5.3, G6.1, G6.2, G6.3, G6.4, G8.1, G8.2.1, G8.2.2, G8.3.1, G8.3.2, G8.3.3, G8.3.4, H1, H2, J1.1, J2, J3, J4.1.1.1, J4.1.1.2, J4.1.2.1, J4.1.2.2, J4.2, J4.3.1.1, J4.3.1.2, J4.3.2.1, J4.3.2.2, J4.3.3.1, J4.3.3.2, J4.3.3.3, J4.3.3.4, J4.3.4, J4.3.5.1, J4.3.5.2, J4.3.5.3, J4.3.6, J4.5.1, J4.5.2, J4.5.3, J4.5.4, J4.5.5, J5.1.1, J5.1.2, J5.2.1, J5.2.2, J5.2.3, J5.3.1, J5.3.2, J5.3.3, J5.4, J5.5.1, J5.5.2, J5.6, J6.1.1, J6.1.2, J6.1.3, J6.1.4, J6.2.1.1, J6.2.1.2, J6.2.2.1, J6.2.2.2, J6.2.3, J6.3.1, J6.3.2, J6.3.3, J6.4.1, J6.4.2, J6.5, J6.6, J6.7, J6.8, J7.1, J7.2, J7.3, J7.4, J8.1, J8.2, J9, J11.1.1, J11.1.2.1, J11.1.2.2, J11.1.2.3, J11.2, K1.1, K1.2, K1.3, K1.4, K1.5, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4, K2.5, K2.6, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.4, K6.5, K7.1, K8.1, K9.2, K9.3, K9.5.1, K9.5.2, K9.6.1, K9.6.2, K9.6.3, K9.7, K9.8.1, K9.8.2, K9.8.3, K9.8.4, K9.9.1, K9.9.2, K9.9.3, K9.9.4, K9.9.5, K9.9.6, K9.10, K9.11.1, K9.11.2, K9.12.1, K9.12.2, K9.13.1, K9.13.2, K9.14, L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2.1, L4.2.2, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.1, L9.2, L10, L11.1, L11.2, N1.1, N1.2.1, N1.2.2, N1.3.1, N1.3.2, N2, N4.1, N4.2, N5.1, N5.2, O5.1.1, O5.1.2, O5.2.1, O5.2.2, O5.3, O6.1, O6.2, O6.3, O6.1.1, O6.1.2
A23315, A94833, A75136, A89744, A80093, A20138, A83295, A88330, A64789, A94881, A93487, A94813, A94814, A94845, A85116, A86446, A93232, A76815, A76812, A94884, A94883, A70262, A92166, A92169, A92168, A92687, A91622, A91620, A94189, A88583, A88584, A77802, A87504, A73658, A39858, A70516, B59706, B59707, B71595, B24748, B59723, B59722, B59725, B21355, B71751, B91394, B20710, B91395, B85934, B85921, B85972, B84631, B85922, B85950, B85953, B40767, B84080, B84060, D74474, D64941, D36616, D83693, D90813, D58789, D76989, D87806, D79143, D81282, D58128, D76414, D92143, D92145, D92144, D29614, D94576, D85562, D85560, D92327, D20737, D69285, D68916, D36884, F88507, F71731, F71729, F71730, F88500, F88503, F88501, F88502, F88498, F88504, F88506, F58221, F87494, F88517, F72345, F72347, F88518, F88519, F88511, F88513, F88510, F88812, F41279, F87501, F87500, F93054, F88520, F88521, F60025, F91841, F91849, F91832, F71720, F89760, F93444, F93442, F71723, F89764, F93449, F22180, F91806, F91801, F91802, F91804, F92525, F22182, F58263, F58257, F80414, F89771, F74321, F40157, F72340, F72339, F84502, F87497, F87495, F87496, F91823, F91828, F91824, F86798, F85712, F85715, F85700, F93452, F93453, F76907, F71725, F88029, F88030, F88034, F88032, F88031, F60024, F91842, F91844, F93459, F75603, F41479, F86943, F60028, F86944, F75601, F32945, F20085, F20090, F41204, F41200, F20088, F20089, F41208, F20086, F83355, F40197, G30920, G81163, G90026, G30921, G35101, G30923, G88220, G35095, G29739, G29740, H93475, H52641, H86965, H83651, H93474, J60214, J79925, J95168, J95166, J80983, J95167, J31497, J80849, J31391, J92198, J91409, J35014, J70407, J70650, J64801, J53501, J71243, J70410, J36820, J91404, J60082, J81788, J35037, J70439, J94030, J72474, J65676, J60029, J70413, J73144, J82042, J60140, J70421, J70422, J87843, J40004, J36810, J60522, J53511, J69948, J77128, J70373, J52727, J52717, J90244, J90242, J90245, J93507, K60790, K39097, K52947, K39937, K39343, K39912, K39919, K39955, K79055, K31240, K23884, K86359, K75943, K75946, K75951, K80133, K75947, K80131, K36902, K36901, K65585, K31244, K92686, K35816, K90402, K93939, K92582, K93920, K92586, K89535, K93933, K37970, K58834, K93940, K90284, K91783, K88378, K89849, L94237, L76005, L28549, L31558, L65156, L69886, L81516, L37758, L93725, L37865, L86036, L87581, L69867, L84033, L87855, L87845, L87846, L87847, L87849, L93866, L87854, L87848, L87850, L88008, L70081, L87853, L57556, L94575, L78566, L31560, L92692, L92628, L70080, L92691, L57557, L88335, L78565, L76763, L74407, L84035, L83701, L84038, L28767, L81807, L78532, L28433, L94292, L96951, L71230, L71228, L71142, L71231, L20364, L76764, L65698, L69309, N85802, N85803, N69532, N84402, N85728, N85088, N84401, N78228, N85084, N96025, N89648, N70701, N84160, N69530, N84400, N75727, N85090, N70692, N84399, N85083, N78230, N80735, N94852, N84171, N71647, N69166, N84155, N84674, N88177, N78239, N84405, N80732, N85095, N96023, N74205, N78241, N85096, N84396, N81190, N94853, N86919, N84389, N96029, N87689, N84167, N89649, N89650, N89652, N89647, N84163, N86303, N85280, N89656, N89659, N89658, N89669, N89660, N89655, N91672, N86298, O76784, O76786, O76782, O23797, O23813, O56549, O56550, O56551, O56552, O56553, O56554, O56555, O56556, O72924
4717008987
Právoplatný
21.11.2017 13:59:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_VYR_ZP.docx Oznámenie o začatí konania 21.11.2017 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8337 1 R_KON application/pdf 8987.pdf 15.1.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Ivan Bernát - Ascensia Diabetes Care Holdings AG 
Zaslal: 1.12.2017 10:04:54
Nezohľadňovaný
Namietka ku konaniu ID 8987
Autor: Ing. Soňa Rerková - Thuasne S.A. 
Zaslal: 29.11.2017 22:00:33
Nezohľadňovaný
Pripomienka ku konaniu ID8987
Autor: Ing. Miloš Veselý - Phonak AG 
Zaslal: 28.11.2017 18:41:32
Námietka ku konaniu - ID návrhu 8987.
Autor: Mgr. Milan Drnzík - ATTENDS HEALTHCARE AB 
Zaslal: 28.11.2017 18:03:27
Námietka ku konaniu ID8987
Autor: Radoslav Figura - Sivantos GmbH 
Zaslal: 28.11.2017 15:41:54
Námietka ku konaniu ID8987
Autor: Vít Cibula - Roche Diabetes Care GmbH 
Zaslal: 28.11.2017 15:28:27
Vyjadrenie ku konaniu ID 8987
Autor: Milan Filípek - B. Braun Medical AG 
Zaslal: 28.11.2017 13:04:48
Vyjadrenie ku konaniu ID8987
Príloha: application/pdf BBM AG.pdf
Autor: Milan Filípek - B. Braun Medical S.A.S. 
Zaslal: 28.11.2017 13:03:39
Vyjadrenie k návrhu ID8987.
Príloha: application/pdf BBM SAS.pdf
Autor: Martin Mihalovič - Otto Bock Mobolity Solutions GmbH 
Zaslal: 28.11.2017 8:46:38
Vyjadrenie ku konaniu ID 8987
Autor: Katarína Potančoková - Panthera AB 
Zaslal: 27.11.2017 16:03:26
Námietka ku konaniu ID8987
Autor: Ing. Peter Kisely, MBA - Ferris Mfg. Corp. 
Zaslal: 27.11.2017 9:09:17
Námietka ku konaniu ID 8987, A76815