[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

8900
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Medtronic, Inc. (Pavol Lepey)
XB9.1.5.7
P60985
4717008900
Právoplatný
29.9.2017 17:45:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie MDT.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 29.9.2017 Podpis Pavol Lepey
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 29.9.2017 Podpis Pavol Lepey
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8378 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.1.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Pavol Lepey - Medtronic, Inc. 
Zaslal: 6.10.2017 17:57:33
Aktualizovaný šifrovaný výstup
Príloha: text/dali A3SZM.dfm
Autor: Pavol Lepey - Medtronic, Inc. 
Zaslal: 6.10.2017 17:57:08
Upravená a doplnená žiadosť o vyradenie