[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

8899
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Medtronic 3F Therapeutics (Pavol Lepey)
XB9.1.5.14
P75653
4717008899
Právoplatný
29.9.2017 17:28:46
29.9.2017 17:31:50
Dôvod späť vzatia Mylne vyradenie kodu. Bude nahradene inou ziadostou o vyradenie
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie MDT.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 29.9.2017 Podpis Pavol Lepey
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 29.9.2017 Podpis Pavol Lepey
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8861 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.7.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky