[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

8704
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Toruńskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (Radoslav Hnát)
B3.2
B69699
4717008704
Právoplatný
16.11.2017 8:14:56

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_Trio_Medium.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.6.2017 Podpis Radoslav Hnát
text/dali A1ZPE_B69699.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.6.2017 Podpis Radoslav Hnát
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_Seni_Trio_MEDIUM.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2017 Podpis Radoslav Hnát
application/pdf SUKL Super Seni Trio M.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.6.2017 Podpis Radoslav Hnát
image/jpeg Super Seni Trio M a'10.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.6.2017 Podpis Radoslav Hnát
application/pdf ftalaty super seni trio.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2017 Podpis Radoslav Hnát
application/pdf 2015 11 30 ES vyhl. o zhode... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.6.2017 Podpis Radoslav Hnát
application/pdf 2015 10 TK Super Seni Trio ... Iná príloha 30.6.2017 Podpis Radoslav Hnát
application/pdf 2015 10 TK Super Seni Trio ... Iná príloha 30.6.2017 Podpis Radoslav Hnát
application/pdf HYTEC_Super Seni Trio M.pdf Iná príloha 30.6.2017 Podpis Radoslav Hnát
application/pdf MZSR_Dotaznik.pdf Iná príloha 30.6.2017 Podpis Radoslav Hnát
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_Seni_Trio_MEDIUM.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 15.9.2017 Podpis Radoslav Hnát
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet NCZI_ZP_SUKL_2016-.xlsx Iná príloha 16.9.2017 Podpis Radoslav Hnát
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 8704.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.10.2017 Podpis Peter Bartoš
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Vyzva_MER.pdf 8.9.2017 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8381 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC... 15.1.2018 Detaily
R 8295 2 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie K92_N130.pdf 15.11.2017 Detaily
R 8280 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC... 15.10.2017 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 20.12.2017 9:20:58
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword ID 8704.doc
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 28.9.2017 7:22:32
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword ID 8704.doc
Autor: Radoslav Hnát - Toruńskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. 
Zaslal: 16.9.2017 9:53:21
Na základe výzvy zo dňa 8.9.2017 pripájam doplnený medicínsko-ekonomický rozbor v ktorom je preukázaná výhodnejšia stratégia nákladovosti v rámci zachovania rovnakých klinických výsledkov medzi porovnávanými liečbami vychádzajúc z údajov Národného centra zdravotníckych informácií.
Autor: Radoslav Hnát - Toruńskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. 
Zaslal: 6.7.2017 16:42:25
V prílohe zasielam potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. Hnát
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Platba_MZSR.docx