[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

8625
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medica Europe B.V. (Juraj Porubský, Mgr.)
XB14.49.20
P80299, P80300, P81528, P83287, P84345, P86470, P91607, P91608
4717008625
Právoplatný
13.9.2017 16:13:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok An... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.6.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.6.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Article 12 Declaration Medi... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf CE 567925 (Annex V, Product... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf DoC AngioPack Medica Europe... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf DOC0044 - Custom Procedure ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf DOC0050 - Article 12 Declar... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf ŠÚKL Angiopack.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.6.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Angiopack Medica Label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.6.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Angio pack TT1 príloha 2 La... Iná príloha 29.6.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vyhlásenie ftaláty Medica H... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.6.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vyhlásenie ceny Medica Ho11... Iná príloha 30.6.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/msword Suprava angiograficka Angio... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.6.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/msword Odpoved výzva ID8625 Medica... Iná príloha 13.9.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID_8625.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 6.10.2017 Podpis Peter Bartoš
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Vyzva_CMA_2.pdf 5.9.2017 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8296 2 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie K93_N131.pdf 15.11.2017 Detaily
R 8151 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC... 15.10.2017 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 27.9.2017 6:33:13
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword ID 8625.doc
Autor: Juraj Porubský, Mgr. - Medica Europe B.V. 
Zaslal: 30.6.2017 15:11:50
Doklad o zaplatení správneho poplatku.