[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

8602
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
FIN-CERAMICA FAENZA S.p.A. (Angelika Schmiedlová)
XC5.15
P94132
4717008602
Právoplatný
28.6.2017 8:44:57

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie-X03518.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 28.6.2017 Podpis Angelika Schmiedlová
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 28.6.2017 Podpis Angelika Schmiedlová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8291 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC... 15.10.2017 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky