[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

8528
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
3M Company, 3M Health Care (PharmDr. Tatiana Garella)
F4.3
F97373
4717008528
Právoplatný
28.12.2017 22:45:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf DoC Cavilon sprej 3346P.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 15.6.2017 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyobrazenie Cavilon sprej.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 15.6.2017 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf PREHLÁSENIE o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 15.6.2017 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Navod Cavilon sprej.pdf Iná príloha 15.6.2017 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o platbe 8528.pdf Iná príloha 15.6.2017 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok Cav... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 21.12.2017 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1ZPE_F97373.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 21.12.2017 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER Cavilon sprej 3346P.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.12.2017 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf F97373 SUKL kod.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21.12.2017 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8502 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC... 15.4.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 20.3.2018 10:39:08
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword 8528.doc