[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

8512
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
BonAlive Biomaterials Ltd (Ing. David Černý)
XD11.1.3
P94780
4717008512
Právoplatný
31.3.2017 23:20:41

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Bonalive_A3SZM.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 31.3.2017 Podpis Ing. David Černý
text/dali Bonalive_A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 31.3.2017 Podpis Ing. David Černý
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7804 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC... 15.7.2017 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky