[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

8227
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (Edita Princová)
A13.2
A94805
4717008227
Právoplatný
31.1.2017 14:43:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/excel A3ZP_vyradenie 1.xls Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 31.1.2017 Podpis Edita Princová
application/pdf Príloha k žiadosti o vyrade... Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 31.1.2017 Podpis Edita Princová
application/excel A3ZP_vyradenie 1.xls Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 31.1.2017 Podpis Edita Princová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 8227.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.4.2017 Podpis Peter Bartoš
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7758 2 R_A3ZP application/pdf Rozhodnutie K86_N122.pdf 15.5.2017 Detaily
R 7565 1 R_A3ZP application/pdf 8277.pdf 15.4.2017 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Diana Rovnianská - Eurospital S.p.A.  
Zaslal: 7.2.2017 16:25:59
6/6
Autor: Ing. Diana Rovnianská - Eurospital S.p.A.  
Zaslal: 7.2.2017 16:25:25
5/6
Autor: Ing. Diana Rovnianská - Eurospital S.p.A.  
Zaslal: 7.2.2017 16:24:46
4/6
Autor: Ing. Diana Rovnianská - Eurospital S.p.A.  
Zaslal: 7.2.2017 16:23:32
3/6
Autor: Ing. Diana Rovnianská - Eurospital S.p.A.  
Zaslal: 7.2.2017 16:22:16
2/6
Autor: Ing. Diana Rovnianská - Eurospital S.p.A.  
Zaslal: 7.2.2017 16:21:24
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám poslať pripomienku k žiadosti ZP Dôvera ID8227. 1/6
Autor: Sylvia Balážová, RNDr. - TEVA MEDICAL Ltd. 
Zaslal: 7.2.2017 15:53:46
Dobrý deň, podávame pripomienky za výrobcu Teva Medical LTD.