[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

8118
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
MED-EL Elektromedizinische Geräte GesmbH (Marek Kabát)
XG1.1
N70796, N73839
4716008118
Právoplatný
28.12.2016 14:13:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradeniePUSARaSONATA... Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 28.12.2016 Podpis Marek Kabát
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 28.12.2016 Podpis Marek Kabát
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7435 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC... 15.4.2017 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky