[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

7982
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (PharmDr. PhDr. Matej Petrovič)
A8.4.1.1, A8.5.1.2, A8.13.1.3, F2.1.1, A4.1.2, A7.3, A7.4, A7.5, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.1.3, A8.2.1, A8.4.1.2, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.3, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.4, A8.8.2, A8.9.2, A8.12.1, A8.13.1.2, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.2, A8.13.4.3, B1.1, B2.2, B3.2, B4, B5, D3, D8, D9, F1.1.1, F1.2.1, F1.3, F2.1.2, F2.2.1, F2.3.1, F4.1, F5, F7.2.1, F11.1, F11.2, J4.1.2.1, J5.1.2, K6.1, K9.9.3, L1.2, L2.2, L3.1, N1.2.2, N5.2
A36627, A74355, A64967, F82743, A41180, A22147, A22149, A22148, A21640, A37302, A71920, A37303, A39596, A20141, A20140, A71972, A37307, A37308, A37309, A37310, A36917, A39600, A36911, A22955, A22950, A22953, A22951, A36913, A37312, A60691, A65580, A21646, A76420, A76419, A37704, A37705, A39591, A22057, A31163, A39592, A26650, A85816, A85822, A90640, A60687, A60686, A85828, A85827, A91587, A85831, A85830, A79733, A68033, A73007, A38870, A17418, A89401, A80931, A89562, A89560, A92384, A92385, A23463, A23464, B71593, B53319, B60605, B20443, B92688, B91016, B60593, B20446, B50483, B50484, B50487, B86462, B58351, B81158, B60600, B50488, B86463, B81159, B83273, B35813, B35815, B39458, B39459, B85741, B59721, D83693, D90813, D79824, D75029, D29276, D77472, F76889, F76891, F58216, F90604, F90605, F90606, F41316, F76898, F76899, F57999, F85716, F85717, F85718, F85719, F41219, F86784, F86786, F86785, F86787, F86779, F86780, F86789, F86790, F85697, F85698, F85699, F41471, F37786, F86824, F86942, F86943, F20090, F76900, F32931, J69916, J69931, K69299, K93920, K92585, L65156, L37758, L92692, N86306, N52875
4716007982
Podaný
16.2.2017 9:07:24

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 25.11.2016 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Narh_MCV.xlsx Iná príloha 25.11.2016 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7429 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie K66_N98_N94.pdf 15.2.2017 Detaily
R 7427 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_KON_ZP-Z49683-2... 15.1.2017 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miroslav Janura - OSANG Healthcare CO., LTD 
Zaslal: 24.2.2017 13:10:09
Nezohľadňovaný
Vyjadrenia a pripomienky k návrhu novej maximálnej ceny.
Príloha: application/pdf EC Certificatr.pdf
Autor: Miroslav Janura - OSANG Healthcare CO., LTD 
Zaslal: 24.2.2017 13:09:17
Nezohľadňovaný
Vyjadrenia a pripomienky k návrhu novej maximálnej ceny.
Autor: Miroslav Janura - OSANG Healthcare CO., LTD 
Zaslal: 24.2.2017 13:08:10
Nezohľadňovaný
Vyjadrenia a pripomienky k návrhu novej maximálnej ceny.
Autor: Miroslav Janura - OSANG Healthcare CO., LTD 
Zaslal: 24.2.2017 13:07:52
Nezohľadňovaný
Vyjadrenia a pripomienky k návrhu novej maximálnej ceny.
Autor: Miroslav Janura - OSANG Healthcare CO., LTD 
Zaslal: 24.2.2017 13:07:22
Nezohľadňovaný
Vyjadrenia a pripomienky k návrhu novej maximálnej ceny.
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document odvolanie.docx
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 23.2.2017 18:44:02
Príloha
Príloha: application/pdf Odvolanie SCA.PDF
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 23.2.2017 18:43:33
Príloha
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 23.2.2017 18:43:09
Príloha
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 23.2.2017 18:42:49
Príloha
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 23.2.2017 18:42:37
Príloha
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 23.2.2017 18:42:23
Príloha
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 23.2.2017 18:41:56
Príloha
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 23.2.2017 18:41:44
Príloha
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 23.2.2017 18:41:28
Príloha
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 23.2.2017 18:40:57
Príloha
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 23.2.2017 18:40:22
Pripomienka SCA
Autor: Mgr. Milan Drnzík - ATTENDS HEALTHCARE AB 
Zaslal: 29.12.2016 20:39:25
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, podávame pripomienky k návrhu.
Autor: Katarína Potančoková - Invacare Deutschland GmbH 
Zaslal: 2.12.2016 12:32:28
vyjadrenie k navrhu
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 2.12.2016 11:23:57
Vyjadrenie k návrhu ID 7982
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 2.12.2016 11:23:36
Vyjadrenie k návrhu ID 7982
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 1.12.2016 18:51:08
Vyjadrenie k návrhu ID 7982
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 1.12.2016 18:50:57
Vyjadrenie k návrhu ID 7982
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 1.12.2016 18:50:42
Vyjadrenie k návrhu ID 7982
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 1.12.2016 18:50:25
Vyjadrenie k návrhu ID 7982
Autor: Dana Ťažká - SCA Hygiene Products AB 
Zaslal: 1.12.2016 18:50:15
Vyjadrenie k návrhu ID 7982