[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

7585
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Aesculap AG (PharmDr. Pavol Košč)
XD5.1, XD5.3, XD5.4
P32509, P32516, P32503, P77020
4716007585
Právoplatný
30.6.2016 11:16:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie Aesculap.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 30.6.2016 Podpis PharmDr. Pavol Košč
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 30.6.2016 Podpis PharmDr. Pavol Košč
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7225 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_S08165-OKCLP-20... 15.10.2016 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky