[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

7580
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Biomaterials GmbH (PharmDr. Pavol Košč)
XD11.1, XD11.3
P77021, P77020
4716007580
Právoplatný
30.6.2016 11:09:46

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie AAP biomate... Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 30.6.2016 Podpis PharmDr. Pavol Košč
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 30.6.2016 Podpis PharmDr. Pavol Košč
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7221 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_S08165-OKCLP-20... 15.10.2016 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky