[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

7542
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Boston Scientific Neuromodulation Corporation (Juraj Porubský, Mgr.)
XA3.2
P94603
4716007542
Právoplatný
13.9.2017 11:16:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf vercise annex II3.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf vercise annex II4.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Scan DoC Vercise.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL Boston Neuromodulation... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vercise label IPG kit OK.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Scan Ftalates Boston Neurom... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vyhlásenie ftaláty Boston N... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vyhlásenie ceny Boston Neur... Iná príloha 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vercise DBS directional lea... Iná príloha 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vercise DBS lead dfu_OK.pdf Iná príloha 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vercise DBS programming man... Iná príloha 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vercise Patient manual_9097... Iná príloha 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Vercise physician manual_90... Iná príloha 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Kópia - A1SZMN_novy_riadok_... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
text/dali A1SZMN 10.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/msword MER_ ZP.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.6.2016 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Deep brain stimulation for ... Iná príloha 21.3.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/msword Odpoved výzva ID7542_P94603... Iná príloha 13.9.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Highlighted_Príloha 4_DBS f... Iná príloha 13.9.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Highlighted_Príloha 5_Lanc... Iná príloha 13.9.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/msword Cena ID7543 a ID7542.doc Iná príloha 13.9.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ID_7542.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 7.4.2017 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf Výzva na doplnenie.pdf 15.3.2017 Detaily
application/pdf Vyzva.pdf 5.9.2017 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8230 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC... 15.10.2017 Detaily
R 7768 2 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie K71_N102.pdf 15.5.2017 Detaily
R 7470 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC... 15.4.2017 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 6.10.2017 10:47:30
Odborné odporúčanie ministrovi zdravotníctva
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID_7542.docx
Autor: Kristína Dolezsa - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 27.9.2017 6:26:27
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Príloha: application/msword ID 7542.doc
Autor: Mgr. Kristína Gutléberová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 3.4.2017 7:01:28
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Juraj Porubský, Mgr. - Boston Scientific Neuromodulation Corporation 
Zaslal: 20.3.2017 15:37:02
Nezohľadňovaný
Prikladáme vyžiadané materiály k výzve na doplnenie žiadosti alebo príloh - kompletné znenie systematického prehľadu „Deep brain stimulation for essential tremor: a systematic review.“ a štúdie „Multiple-source current steering in subthalamic nucleus deep brain stimulation for Parkinson’s disease (the VANTAGE study)“.
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 7.12.2016 11:56:58
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny XA
Autor: Katarína Štubňová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 19.8.2016 12:05:48
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Katarína Štubňová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 17.8.2016 13:01:04
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 7542. Termín: 23.8.2016 Čas: 12.15 hod Miesto: MZ SR, Limbová 2, Bratislava
Autor: Juraj Porubský, Mgr. - Boston Scientific Neuromodulation Corporation 
Zaslal: 4.7.2016 19:49:10
Oprava MER
Autor: Juraj Porubský, Mgr. - Boston Scientific Neuromodulation Corporation 
Zaslal: 29.6.2016 13:23:33
Doklad o zaplatení správneho poplatku.