[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

7208
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
3M Poland Manufacturing Sp. Z o.o. (PharmDr. Tatiana Garella)
A9
A95666
4716007208
Právoplatný
30.3.2016 20:48:52

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok A95... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 30.3.2016 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1ZPE_A95666.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 30.3.2016 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER OptiClude Maxi.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.3.2016 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC Opticlude.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 30.3.2016 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf 1539-100 vyobrazenie ZP.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 30.3.2016 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 30.3.2016 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf IFU Opticlude.pdf Iná príloha 30.3.2016 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf A95666 maxi SUKL kod.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 30.3.2016 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7069 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_S07832-OKCLP-20... 15.10.2016 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Katarína Štubňová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 13.6.2016 13:44:44
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - 3M Poland Manufacturing Sp. Z o.o. 
Zaslal: 22.4.2016 13:34:16
Nezohľadňovaný
podrobnejšie potvrdenie platby
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - 3M Poland Manufacturing Sp. Z o.o. 
Zaslal: 31.3.2016 19:09:28
prikladám potvrdenie platby