[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

7177
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
7s Medical AG (Ivan Dunčko)
XC4.1.4
P95397
4716007177
Právoplatný
29.3.2016 14:35:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XC 4.1.4 Rekonštrukčný femo... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.3.2016 Podpis Ivan Dunčko
text/dali A1SZME XC4.1.4.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.3.2016 Podpis Ivan Dunčko
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document XC4_1_4 rekonstrukcny femur... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.3.2016 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf Certifikát 7s.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.3.2016 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf ISO 7s.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.3.2016 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf Vyhlásenie o zhode 7s.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.3.2016 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf kódy ŠUKL 7s.PDF Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.3.2016 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf potvrdenie ftaláty 7s.PDF Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.3.2016 Podpis Ivan Dunčko
image/png ARCHIMEDES II End Cap.png Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.3.2016 Podpis Ivan Dunčko
image/png ARCHIMEDES II Neck Screw.png Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.3.2016 Podpis Ivan Dunčko
image/png ARCHIMEDES II.png Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.3.2016 Podpis Ivan Dunčko
image/png EOS II - SOCRATES II - ARCH... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.3.2016 Podpis Ivan Dunčko
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7133 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S08165-OKCLP-20... 15.10.2016 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Katarína Štubňová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 12.8.2016 11:08:34
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 7177. Termín: 24.8.2016 Čas: 8.30 hod Miesto: MZ SR, Limbová 2, Bratislava
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 7.6.2016 9:23:32
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Ivan Dunčko - 7s Medical AG 
Zaslal: 31.3.2016 9:34:00
Potvrdenie o úhrade správneho poplatku