[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

6769
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
Alcon Laboratories Inc. (Miroslava Józsová)
XF2.13
O86510
4715006769
Právoplatný
15.10.2015 12:21:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie_Alcon_Cache... Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 15.10.2015 Podpis Miroslava Józsová
text/dali A3SZM_Alcon_Cachet.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 15.10.2015 Podpis Miroslava Józsová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6323 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_S09829-OKCLP-20... 15.1.2016 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky