[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

6765
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
MEDIN, a.s. (Zuzana Prokopová)
XC1.15, XC4.1.1, XC4.1.2, XC4.2.5, XC4.3.1, XC4.3.2
P74496, P74500, P59921, P59915, P59917
4715006765
Právoplatný
5.10.2015 15:05:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie_Medin.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 5.10.2015 Podpis Zuzana Prokopová
text/dali A3SZM_vyradenie_Medin.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 5.10.2015 Podpis Zuzana Prokopová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6419 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_S09829-OKCLP-20... 15.1.2016 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky