[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

670
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
LIMA Corporate, spa (Mgr. Patrik Volentier)
XC1.15
P20098, P20099, P20100, P77674, P77676
3712000670
Právoplatný
5.3.2012 17:31:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 5.3.2012 Podpis Mgr. Patrik Volentier
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 5.3.2012 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document XC1.15 MER.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 5.3.2012 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf Certifikát.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 5.3.2012 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf Declaration of Conformity A... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 5.3.2012 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf preklad - vyhlasenie o zhod... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 5.3.2012 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf Registračné číslo ŠÚKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 5.3.2012 Podpis Mgr. Patrik Volentier
image/jpeg DSCF1678.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 5.3.2012 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf Návod na použitie.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 5.3.2012 Podpis Mgr. Patrik Volentier
application/pdf Prehlásenie.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 5.3.2012 Podpis Mgr. Patrik Volentier
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 847 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Patrik Volentier - LIMA Corporate, spa 
Zaslal: 6.3.2012 15:38:16
Doklad o zaplatení
Príloha: application/pdf 01_670.pdf