[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

6557
A3SZM - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management (Peter Augustín)
XB2.8
P83979
4715006557
Právoplatný
10.8.2015 9:52:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3SZM_vyradenie_ANTHEM_X006... Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 10.8.2015 Podpis Peter Augustín
text/dali A3SZM.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/SZM pre DaLi 10.8.2015 Podpis Peter Augustín
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5997 1 R_A3SZM application/pdf Rozhodnutie_S08336-OKCLP-20... 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky