[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

640
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
DePuy Orthopaedics, Inc. (Vladimír Mičieta)
XC2.15
P64927
3712000640
Právoplatný
4.3.2012 19:41:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XC2.15 REV FIX.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER REV FIX.xls.DOCX Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf CE00483_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf DCPO2.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf DoCPO214.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf SUKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf pics_to_pdf_sigma-cs.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf pics_to_pdf_sigma-tc3-rp.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf FTALATY.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 0902-00-252H.pdf Iná príloha 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 0902-00-769G.pdf Iná príloha 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 0902-00-773E.pdf Iná príloha 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 0902-00-785C.pdf Iná príloha 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 0902-00-786_D.pdf Iná príloha 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf 0902-00-787C.pdf Iná príloha 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf LPS.pdf Iná príloha 4.3.2012 Podpis Vladimír Mičieta
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 809 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Vladimír Mičieta - DePuy Orthopaedics, Inc. 
Zaslal: 9.3.2012 10:17:01
Potvrdenie o uhrade
Príloha: application/pdf 640.pdf