[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

6366
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
TRB CHEMEDICA AG (Rudolf Hauzer, Mgr.)
J11
J93509
4715006366
Právoplatný
29.6.2015 13:40:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok_OSTENIL T... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 29.6.2015 Podpis Rudolf Hauzer, Mgr.
text/dali A1ZPN_J93509.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 29.6.2015 Podpis Rudolf Hauzer, Mgr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MEROZBOR ZP OSTENIL TENDON.... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.6.2015 Podpis Rudolf Hauzer, Mgr.
application/pdf Um.na trh_SR_CR_Prehl.zhody... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.6.2015 Podpis Rudolf Hauzer, Mgr.
application/pdf SUKL_prid_kodov.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.6.2015 Podpis Rudolf Hauzer, Mgr.
application/pdf scan ostenil tendon.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.6.2015 Podpis Rudolf Hauzer, Mgr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlasenie_ftalaty_OSTENIL ... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.6.2015 Podpis Rudolf Hauzer, Mgr.
application/pdf 2012-01-16 EC G1 11 09 2762... Iná príloha 29.6.2015 Podpis Rudolf Hauzer, Mgr.
application/pdf 2013-02-22_OstenilTendon EC... Iná príloha 29.6.2015 Podpis Rudolf Hauzer, Mgr.
application/pdf CrossDisc000002_2.pdf Iná príloha 29.6.2015 Podpis Rudolf Hauzer, Mgr.
application/pdf MDCert EC DOC OstenilTendon... Iná príloha 29.6.2015 Podpis Rudolf Hauzer, Mgr.
application/pdf Ostenil Tendon IFU SK 2011-... Iná príloha 29.6.2015 Podpis Rudolf Hauzer, Mgr.
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM ZP 6366.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 1.10.2015 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5918 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie_ZP-6366-2015-OK... 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 16.9.2015 11:48:11
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Rudolf Hauzer, Mgr. - TRB CHEMEDICA AG 
Zaslal: 1.7.2015 16:42:30
zasielam potvrdenie o platbe