[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

6318
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Eurospital S.p.A. (Ing. Diana Rovnianská)
A13.2
A93969
4715006318
Právoplatný
30.6.2015 15:18:27

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok-Int... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 26.6.2015 Podpis Ing. Diana Rovnianská
text/dali A1ZPE_A93969-Integra kit.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 26.6.2015 Podpis Ing. Diana Rovnianská
application/msword MER_rozbor_ZP-Integra Kit.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 26.6.2015 Podpis Ing. Diana Rovnianská
application/pdf DoC Integra úradný preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 26.6.2015 Podpis Ing. Diana Rovnianská
application/pdf SUKL kod.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 26.6.2015 Podpis Ing. Diana Rovnianská
application/pdf Foto 2990 Integra suprava.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.6.2015 Podpis Ing. Diana Rovnianská
application/pdf Foto 2992 Integra suprava.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.6.2015 Podpis Ing. Diana Rovnianská
application/pdf Foto 2993 Integra suprava.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 26.6.2015 Podpis Ing. Diana Rovnianská
application/pdf Prehlásenie o neprítomnosti... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 26.6.2015 Podpis Ing. Diana Rovnianská
application/pdf Platba Integra kit.pdf Iná príloha 30.6.2015 Podpis Ing. Diana Rovnianská
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM ZP 6318.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 1.10.2015 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5905 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_ZP-6318-2015-OK... 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 16.9.2015 11:39:34
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií