[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

6276
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Phonak AG (Ing. Miloš Veselý)
N1.2.2
N91659
4715006276
Právoplatný
25.6.2015 20:48:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP_Bolero Q50_BTE.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.6.2015 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf DoC_Phonak_Wireless.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.6.2015 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf EC Certificate_Phonak.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.6.2015 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf ŠÚKL kódy N_2013_Phonak.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.6.2015 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Zobrazenie ZP_Bolero Q50.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.6.2015 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Certificate_no phtalates_Ph... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.6.2015 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Návod_Bolero Q50.pdf Iná príloha 25.6.2015 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf ISO Certificate_9001_13485_... Iná príloha 25.6.2015 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Štítok na balenie ZP_značka... Iná príloha 25.6.2015 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Classification HA acc MD_Ph... Iná príloha 25.6.2015 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/pdf Platba_6276_Bolero Q50.pdf Iná príloha 25.6.2015 Podpis Ing. Miloš Veselý
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_Bolero Q50_N91659.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 25.6.2015 Podpis Ing. Miloš Veselý
text/dali A1ZPE_N91659.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 25.6.2015 Podpis Ing. Miloš Veselý
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM ZP 6276.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 1.10.2015 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5894 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie_ZP-6276-2015-OK... 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 16.9.2015 11:35:38
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií